Nu är det dags att säga tack och hej....


Förväntar du dig att Gud kommer svara?


Götabro-Bibelterminen